Informacje ogólne

JAK MOŻEMY CI POMÓC
 
FORMY POMOCY ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK:
 I.  ZAKRES  INTERWENCYJNY
1. Zapewniamy schronienie ofiarom przemocy w rodzinie,  bez skierowania i  bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy;
2. Udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i socjalnej;
3. Pomagamy opracować plan pomocy.

II. ZAKRES POTRZEB BYTOWYCH
Osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:
•    pomieszczenie do spania – 3 pomieszczenia (10 miejsc w Ośrodku);
•    pokój dzienny;
•    miejsce zabaw dla dzieci;
•    pomieszczenie do nauki;
•    ogólnodostępną łazienkę (2 pomieszczenia);
•    ogólnodostępną kuchnię;
•    pomieszczenie do prania i suszenia.
Zapewnia się również – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w w/w pomieszczeniach.
 
III. ZAKRES TERAPEUTYCZNO – WSPOMAGAJĄCY
 
1. Udzielamy poradnictwa: pedagogicznego, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;
2. Prowadzimy grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
3. Prowadzimy terapię dla ofiar przemocy;
4. Udzielamy konsultacji wychowawczych dla rodziców;
5. Prowadzimy zajęcia i terapię psychologiczną dla dzieci;
6. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, warsztaty socjoterapeutyczne;

IV. KONTAKT TELEFONICZNY
1. Informujemy o formach pomocy jakie może udzielić Ośrodek (dalsza pomoc ukierunkowana jest na profesjonalną pracę w Ośrodku).
 
V. OSOBISTY KONTAKT W OŚRODKU
1. Rozmowa z pracownikiem pierwszego kontaktu,
2. Konsultacje ze specjalistami (psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog),
3. Przygotowanie diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu wsparcia.
 
VI. WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI POMOCNICZYMI
1. Współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi, policją, kuratorami, przedstawicielami oświaty i służby zdrowia.
 
KORZYSTANIE Z USŁUG SPECJALISTÓW ODBYWA SIĘ PO WCZEŚNIEJESZEJ ROZMOWIE Z PRACOWNIKIEM PIERWSZEGO KONTAKTU
  
  WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SĄ BEZPŁATNE!

Pomocne linki

PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Sąd Rodzinny

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola

MPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
ul. Jaktorowska 4, 01- 202 Warszawa

Portal Pokrzywdzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×