Zajęcia edukacyjne

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia prowadzą zajęcia edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osoby doznającej przemocy.

Zajęcia edukacyjno- wychowawcze
mające na celu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Służą nauce umiejętności lepszego porozumiewania się, pogłębienia refleksji nad własną postawą wychowawczą, budowaniem silnej więzi między rodzicami, a dziećmi oraz uświadomieniu rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Podczas tego rodzaju zajęć celem jest również pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów - odnośnie wychowania. Ponadto klienci uczestnicząc w tych zajęciach uczą się pełnienia obowiązków rodzicielskich, kształtowania pozytywnych wzorców i postaw wychowawczych poprzez modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy.

Zajęcia na temat zjawiska przemocy domowej
poruszające zagadnienia związane z szeroko rozumianą przemocą, koncentrując się głównie wokół problemu przemocy domowej. Zajęcia te mają na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie  oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji.
 
Zajęcia trening budżetowy
Brak umiejętności gospodarowania własnym budżetem prowadzi często do biedy, wykluczenia z rynku pracy, a następnie z aktywności społecznych. Udział w zajęciach z treningu budżetu ma na celu edukację finansową osób o niskich dochodach. Efektem takich zajęć jest nabycie umiejętności racjonalnego dysponowania pieniędzmi. Edukacja finansowa może dopomóc w zaszczepieniu ludziom wiedzy finansowej niezbędnej do tworzenia budżetów gospodarstw domowych, inicjowania planów oszczędzani, a co za tym idzie zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Takie planowanie finansowe może dopomóc rodzinom w sprostaniu zobowiązaniom terminowym. 

Zajęcia kulinarne
których głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności klientów sztuki kulinarnej,  przygotowania potraw lub też nauka podstaw gotowania. Duży nacisk podczas zajęć kładziony jest na kulturę zachowania przy stole, estetykę przygotowanych potraw, higienę ich przyrządzania, ale przede wszystkim potrzeb dzieci w zakresie żywienia. Uczestnicy zajęć uzyskują wiedze na temat przygotowywania potraw, ale również zasad żywienia, diety zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Pomocne linki

PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Sąd Rodzinny

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola

MPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
ul. Jaktorowska 4, 01- 202 Warszawa

Portal Pokrzywdzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×